Cursusaanbod voor advocaten

Het cursusaanbod voor advocaten is nu, in het jaar van oprichting, nog beperkt. Ons doel is om te groeien naar een compleet aanbod, dat gestuurd wordt zowel door vraag als door aanbod. Enerzijds zullen er cursussen worden opgenomen betreffende recente jurisprudentie, voor specialisten die de laatste ontwikkelingen willen volgen. Anderzijds zullen er inleidende cursussen zijn, voor advocaten die zich vanwege een bepaalde opdracht, snel willen inwerken in een rechtsgebied dat zij minder goed beheersen. Ook zullen er lessen zijn voor de meer theoretisch geinteresseerden, zoals een cursus over de vraag wat de invloed is van Europees recht op het huurrecht. Wij ontvangen graag les-verzoeken, maar tegelijkertijd ontvangen we ook graag les-aanbiedingen: mogelijk heeft u een zaak behandeld welke ertoe heeft geleid dat u nu bepaalde materie zeer goed beheerst, terwijl u tegelijk denkt: was er maar iemand geweest die mij dit in het begin had uitgelegd. U kunt nu zelf contact met ons opnemen om een dergelijk webinar via Sovara aan te bieden. U zult dan de helft van de omzet hierop ontvangen. Nota bene; het geven van lessen levert ook PO-punten op, dus dat is dubbele winst. 

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 1

1
03oktober2020

In deze eerste les van een serie van 4 over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, worden de vier bronnen van gedragsrecht voor advocaten behandeld: de Advocatenwet, de VoDa (verordening op de advocatuur, de Wwft en de Gedragsregels, als uiteengezet in artikel 46 Advocatenwet. Vervolgens wordt artikel 10A Advocatenwet behandeld: de kernwaarden. Achtereenvolgens worden de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid en geheimhouding uitgediept aan de hand van alle relevante regels.

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 2

1
03oktober2020

In deze tweede les van een serie van 4 over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, wordt de vierde kernwaarde nader uitgediept: de integriteit. Welke regels moet een advocaat in acht nemen ten opzichte van de eigen cliënt, welke ten opzichte van de wederpartij? En de advocaat wederpartij?

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 3

1
02oktober2020

In deze derde les van een serie van vier over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, worden de financiële regels uitgebreid besproken; wanneer is een incassotarief toegestaan? Mag no cure no pay? Mag een flexibel tarief? Mag pars pro litis? Daarnaast worden de grote lijnen van de Wwft besproken.

Gedragsrecht, Tuchtrechtspraak, Beroepsethiek les 4

1
01oktober2020

In deze vierde les van een serie van vier over gedragsrecht & tuchtrechtspraak voor advocaten, wordt het tucht-procesrecht besproken. Wat zijn de procedures en welke maatregelen kunnen worden opgelegd?  Wat wordt er van de maatregelen gepubliceerd en voor hoe lang? Wie kan er in beroep tegen een uitspraak van de raad van discipline? Kun je nog iets na het hof van discipline? Wie is de landelijke deken? 

Filter