De onrechtmatige overheidsdaad

30juni2023

De onrechtmatige overheidsdaad; hoe zat het ook alweer? Eerst wordt uitgelegd waarom het handig is om te beginnen met een lijstje van alle schadeposten. De vervolgens benodigde bestanddelen zijn ex 6:162 BW: (i) hij die (ii) jegens een ander (iii) een OD pleegt welke (iv) kan worden toegerekend, is verplicht de (v) schade die de ander (vi) dientengevolge lijdt, te vergoeden. Hoe zit het als “hij” een orgaan is, een ambtenaar, een wethouder (kleuterschool knabbel) of een opdrachtnemer (Koeman / Sijm Agro ECLI:NL:HR:2010:BL9596)? Wat houdt de verhaalsregeling van 6:170 lid 3 in? Wanneer is een inbreuk op een recht een onrechtmatige daad? Welke rechtvaardigingsgronden zijn er? Qua causaal verband toetsen we enerzijds het conditio sine qua non verband en anderzijds de toerekening naar redelijkheid, waarbij dat laatste niets te maken heeft met toerekenbaarheid aan de persoon. Hoe zat het met de deelregels van Brunner? En wat was de correctie Langemeijer? De Demogue-Besier leer? En eigen schuld en voordeeltoerekening? Ook de recente verandering ten aanzien van verjaring bij letselschade komt kort aan bod. Arresten die verder de revue passeren zijn onder meer Duwbak Linda ECLI:NL:HR:2004:AO6012, Vie d’Or ECLI:NL:HR:2006:AW2077, Iraanse vluchteling ECLI:NL:HR:2007:AZ8751 en Kastelijn ECLI:NL:HR:2002:AE7351.

1
Algemene praktijk
Bestuursrecht
Aansprakelijkheid
Bij-/Omscholing
Juridisch

Mr. Dr.A.R. Vlieger

BoombergAdvocaten

Advocaat

€ 65
€ 78,65